Berkat kelima

Siapakah orang yang beroleh kemurahan Tuhan?

Pengkotbah. Pastor Joshua
Matius 5:7 ; Mazmur 103:13 ; Mikha 7:18-20

1.Orang yang murah hatinya (Mat 5:7a, 18:33 ; Luk 10:37)

2. Zoom! Berbahagialah

3.Akan beroleh kemurahan (Mat 5:7b; Maz 103:13; Mik 7:18-20; Yes 60:10, 61:1 ;Luk 4:18-19)