Paglikha – Ang kwento ng pag-ibig ng Diyos mula sa simula

Richard Mason

1. Mahal ng Diyos ang kanyang mga tao nang walang kondisyon
Genesis 1:1 Sa simula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa.

2. Ang Espiritu Santo na nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos
Genesis 1:2 ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig.
-Genesis 1 : 2.

3. Nilikha sa kanyang larawan at wangis
Genesis 1:26 At sinabi ng Diyos, “Lalangin natin ang tao ayon sa Ating larawan, ayon sa Ating wangis;