Magalak sa Panginoon

Stella HO
Awit 5:1-12

1) Sa pamamagitan ng aking bibig, nananalangin ako sa banal na Diyos (V1-6)
2) Sa puso ko, nagtitiwala ako sa Diyos na nagpapala sa akin (V7-12)