Kilalanin kung sino ang Diyos at isabuhay ang ating pagkakakilanlan

Stella Ho
Gen 1:1-31 (NKJV)

1. Ang Diyos na lumikha ay nagingibabaw sa lahat ng bagay (V1)

2. Iniayos ng Diyos ang lahat ayon sa pagkakasunod sunod (V2-25)

3. Ikaw at ako ay ginawa ng Diyos na Kanyang mga kinatawan (V26-31)