Berjuang untuk masuk kedalam Kerajaan Sorga

Mat 13:1-23

1Mengalahkan peperangan yang diluar a.1-3a, 10-16)

2Mengalahkan peperangan yang didalam  (a.3b-9, 17-23)