Ang Mandirigmang Nobya Na Nagtagumpay sa Pag ibig

Sis Purple Chan
(Awit ng mga Awit)

1.) Ang marangal na kasalan sa anyo ng pakikipaglaban
(Awit ng mga awit 3:6-11)

2) Anyayahan ang mandirigmang nobya na manalo sa labanan na may pag-ibig
(Awit ng mga awit 4:1-15)

3) Naisasakatuparan ng Nobyo at ng Nobya ang pagpapala ng pag-ibig na may isang puso
(Awit 4:16-5:1)