Pinagpala ang mga mahabagin

Pastor S Samoy
Mateo 5:7

1. Pinagpala ang mga mahabagin
lukas 10:33-37, Mateo 18:33-35, Mateo 6:14-15,Roma 4:7

2. Sila’y makatanggap ng Habag
Isa. 60:10,Isa 61:1,Lukas 4:18-19,Santiago 2:13, Santiago 3:17