Pagyakap sa Bagong Bagay ng Diyos sa 2024

Purple Chan
Isaias 43:18-19

1) Paglimot sa nakaraan
(t.18) | Filipos 3:13, Isaias 43:25

2) Inaasahan ang bagong bagay ng Diyos
(t.19) / Isaias 43:1-4, 14, 25, Awit 46:10; Isaias 43:10-13)