Paggawa ng mga alagad sa ilalim ng puno ng buhay.

Richard Mason
Mateo 4:12-20

1. Tinawag ni Hesus ang unang henerasyon ng mga alagad

2. Si Hesus ang gumawa ng unang henerasyon ng mga alagad