Muling ayusin at Maging tulad ni Hannah

Roxan Lapitan
Samuel 1 & 2

1.Ituring ang Diyos bilang Diyos,Magtiwala sa Diyos(1:2-18)

2.Naalala ng Diyos,Naging buo at mapagpasalamat(1:19-2:10)

3.Patuloy na magtiwala,Patuloy na ipaubaya(2:11-2:10)