Mapalad ang mga tagapamayapa

Ps S Samoy
Mat. 5:9

1. Maging tagapamayapa
2. Mapalad
3. Mga anak ng Diyos