Halika at pumasok, narito ang Kaharian ng Langit!

Ps S Samoy
Mat. 5:1-3

1. Mapalad ang mga..(t3a)
2. Dukha sa Espiritu (t3b)
3. Sa iyo ang Kaharian ng Langit (t3c)