Ang ikalimang utos: Igalang mo ang iyong ama at ina

Ps. Steph Samoy
Exodo 20:12, Deu 5:16, Efeso 6:1-3

1. Igalang mo ang iyong ama at ina
2. Para mabuhay ka ng matagal
3. Maging mabuti ang kalagayan mo sa lupaing ibinigay sayo