OH KUDUS MEMBERI KITA KEHIDUPAN

Roma 8:1-30

1. Dimerdekakan di dalam Tuhan adalah hidup dan damai sejahtera ( a. 1-11)

2. Matikan daging dan terima Roh Anak (a.12-25)

3. Membantu untuk berdoa dan juga dipanggil dibenarkan dan dimuliakan-Nya (a.26-30)