MARI, MASUKLAH, KERAJAAN SORGA ADA DISINI !

Pengkotbah: Pastor Ruby
Matius 5:3

1. Berbahagialah (a.3a)

2. Orang yang miskin dihadapan Allah (a.3b)

3. Kamulah yang empunya Kerajaan Sorg