Kotbah minggu ini.

     Pengkotbah :Pastor Deborah, Pastor Elaine

Menyelamat ! Jangan lagi mengejar Hutang !

Matius 18:21-35

1. Kamu yang mengutang paling banyak, Allah Bapa juga melupakan.  V. 21-27

              

2. Kamu mengejar Hutang yang paling kecil, Allah Bapa juga akan Mengejar Kamu. V. 28 – 35