DIMASA-MASA SULIT, IMAM MEMIMPIN DALAM MENDENGARKAN

Bilangan 16:1-50

1. Menghina dan menolak untuk tidak mendengarkan mengakibatkan kesalahan besar (a.1-50)

2. Iman harus mendengar dan memegang jabatannya (a.46-50)

3.Terus berdoa untuk dapatkan keselamatan (a. 16:19-22, 41-46)