BERKAT BERBAHAGIALAH KE. 8 – MEREKALAH EMPUNYA KEBANGKITAN

Pengkotbah: Pastor Joshua

1. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran (Mat 5:10a, 11-12; Luk 6:22; Kis 7:52)

2. Merekalah empunya kebangkitan Kerajaan Sorga (Mat 4:17-22, 23-25; 5:3-12)